banner
banner
banner
banner

internet cá nhân

Home 1

165.000 VNĐ/Tháng(Nội thành không áp dụng)Tốc độ: 100Mbps
 • Modem Wifi 2 băng tần
 • Dịch vụ an toàn GreenNet
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Khuyến mãi 2 tháng cước
Liên hệ ngay

Home 2

180.000 VNĐ/Tháng(Nội thành 220.000 VNĐ/Tháng)Tốc độ: 150Mbps
 • Modem Wifi 2 băng tần
 • Dịch vụ an toàn GreenNet
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Khuyến mãi 2 tháng cước
Liên hệ ngay

Home 3

209.000 VNĐ/Tháng(Nội thành 249.000 VNĐ/Tháng)Tốc độ: 200Mbps
 • Modem Wifi 2 băng tần
 • Dịch vụ an toàn GreenNet
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Khuyến mãi 2 tháng cước
Liên hệ ngay

Home 4

219.000 VNĐ/Tháng(Nội thành 259.000 VNĐ/Tháng)Tốc độ: 250Mbps
 • Modem Wifi 2 băng tần
 • Dịch vụ an toàn GreenNet
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Khuyến mãi 2 tháng cước
Liên hệ ngay

Home 5

249.000 VNĐ/Tháng(Nội thành 289.000 VNĐ/Tháng)Tốc độ: 300Mbps
 • Modem Wifi 2 băng tần
 • Dịch vụ an toàn GreenNet
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Khuyến mãi 2 tháng cước
Liên hệ ngay

Home 6

350.000 VNĐ/Tháng(Nội thành 390.000 VNĐ/Tháng)Tốc độ: 500Mbps
 • Modem Wifi 2 băng tần
 • Dịch vụ an toàn GreenNet
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Khuyến mãi 2 tháng cước
Liên hệ ngay
Xem thêm

Internet & Truyền hình

Home 1 NC

185.000 VNĐ/Tháng(Nội thành không áp dụng)Tốc độ: 100Mbps + Truyền hình MyTV nâng cao
 • Modem Wifi 2 băng tần
 • Dịch vụ an toàn GreenNet
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Khuyến mãi 2 tháng cước
Liên hệ ngay

Home mesh 1 NC

205.000 VNĐ/Tháng(Nội thành không áp dụng)Tốc độ: 100Mbps + Truyền hình MyTV nâng cao + 1 Mesh
 • Modem Wifi 2 băng tần
 • Dịch vụ an toàn GreenNet
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Khuyến mãi 2 tháng cước
Liên hệ ngay

Home 2 C

190.000 VNĐ/Tháng(Nội thành 230.000 VNĐ/Tháng)Tốc độ: 150Mbps + Truyền hình MyTV chuẩn
 • Modem Wifi 2 băng tần
 • Dịch vụ an toàn GreenNet
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Khuyến mãi 2 tháng cước
Liên hệ ngay

Home Mesh 2 C

220.000 VNĐ/Tháng(Nội thành 260.000 VNĐ/Tháng)Tốc độ: 150Mbps + Truyền hình MyTV chuẩn + 1 Mesh
 • Modem Wifi 2 băng tần
 • Dịch vụ an toàn GreenNet
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Khuyến mãi 2 tháng cước
Liên hệ ngay

Home 2 NC

200.000 VNĐ/Tháng(Nội thành 240.000 VNĐ/Tháng)Tốc độ: 150Mbps + Truyền hình MyTV nâng cao
 • Modem Wifi 2 băng tần
 • Dịch vụ an toàn GreenNet
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Khuyến mãi 2 tháng cước
Liên hệ ngay

Home Mesh 2 NC

230.000 VNĐ/Tháng(Nội thành 270.000 VNĐ/Tháng)Tốc độ: 150Mbps + Truyền hình MyTV nâng cao + 1 Mesh
 • Modem Wifi 2 băng tần
 • Dịch vụ an toàn GreenNet
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Khuyến mãi 2 tháng cước
Liên hệ ngay
Xem thêm

Internet & Di Động

Home Sành 1

209.000 VNĐ/ThángTốc độ: 150MbpsTặng kèm sim Vinaphone Data 5Gb/ngày hết dung lượng ngừng truy cập
 • Modem Wifi 2 băng tần
 • Dịch vụ an toàn GreenNet
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Khuyến mãi 2 tháng cước
Liên hệ ngay

Home Sành 2

239.000 VNĐ/ThángTốc độ: 150MbpsTặng kèm sim Vinaphone 3GB/ngày, 1.500 phút nội mạng, 89 phút ngoại mạng
 • Modem Wifi 2 băng tần
 • Dịch vụ an toàn GreenNet
 • Lắp đặt nhanh trong 24h
 • Khuyến mãi 2 tháng cước
Liên hệ ngay
Xem thêm

Internet Doanh Nghiệp

Fiber S1

323.000 VNĐ/ThángTốc độ: 400Mbps
 • Địa chỉ IP WAN Động
 • Địa chỉ IP LAN Động
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 2Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa:
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber S2

510.000 VNĐ/ThángTốc độ: 800Mbps
 • Địa chỉ IP WAN Động
 • Địa chỉ IP LAN Động
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 5Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa:
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay
Xem thêm

Thông tin liên hệ

 • Website PGD Kinh doanh: Trương Minh Tâm
 • Phòng bán hàng: Khu vực Chợ Lớn VNPT HCM
 • Địa chỉ: Số 2 Hùng Vương, Phường 1, Quận 10, TP.HCM
 • Điện thoại liên hệ: 0913.999.033
 • Email: minhtam.hcm@vnpt.vn
logo